Etusivu > Näyttely > Sisältö
HS-koodin ymmärtäminen kansainvälisessä kaupassa
Jun 11, 2018

Yhä useammat yritykset toimittavat kaikkialla maailmassa. Luokittelu on tärkeä askel koko tuonti- ja vientiprosessissa. Maailmanlaajuinen standardiluokitusjärjestelmä on välttämätön.

HS-koodia käytetään laajasti kaikissa kansainvälisissä kauppaprosesseissa. Tuojana tai viejänä on välttämätöntä ymmärtää ja käyttää sitä oikein.

                                              

Mikä on HS-koodin määritelmä?

Määritetään HS (Harmonized System) viranomaislähteestä Wikipedia:

Harmonisoitu tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä, joka tunnetaan myös tariffinimikkeistön harmonisoituna järjestelmänä (HS), on kansainvälisesti standardoitu nimitys- ja numerojärjestelmä kauppaa koskevien tuotteiden luokittelemiseksi. Se tuli voimaan vuonna 1988, ja sitä on sen jälkeen kehittänyt ja ylläpitänyt Maailman tullijärjestö WCO (entinen tulliyhteistyöneuvosto), joka on riippumaton hallitustenvälinen järjestö, jonka kotipaikka on Brysselissä Belgiassa yli 200 jäsenmaata.

Lyhyesti sanottuna yhdenmukaistettu koodi on yleinen termi globaalilla kielten kielellä, ja se on yksi tärkeimmistä elementeistä kansainvälisen kaupan standardointia varten.

Mikä on HS-koodin rakenne?

Täydellä koodilla on kymmenen numeroa. Yhdenmukaistamisen varmistamiseksi sopimuspuolten on käytettävä vähintään 4-numeroisia ja 6-numeroisia määräyksiä, kansainvälisiä sääntöjä ja huomautuksia, mutta ne voivat vapaasti hyväksyä muita alaluokkia ja muistiinpanoja.

Esimerkiksi (katso lisää @ http://hscode.org)

Miksi HS-koodi on tärkeä?

Koska sitä käytetään laajalti:

· * Tullitariffit (eli HTS, yhdenmukaistettu tariffikiintiö)

· * Kansainvälisten kauppatilastojen keruu

· * Alkuperäsäännöt

· * Sisäisten verojen keruu

· * Neuvottelut (esim. Maailman kauppajärjestön tariffimyönnytykset)

· * Kuljetustariffit ja tilastot

· Valvottavien tuotteiden valvonta (esim. Jätteet, huumausaineet, kemialliset aseet, otsonikerrosta heikentävät aineet, uhanalaiset lajit)

· Tullitarkastukset ja -menettelyt, mukaan lukien riskien arviointi, tietotekniikka ja noudattaminen.

Kymmenen numeron numero on pakollinen laskeutumiskustannusten laskennassa.

Onko maailmanlaajuinen HS-koodi?

Ei. Sinun pitäisi tietää täsmälleen, mikä tietty numero on tietyssä maassa. Ensimmäisten 6-numeroisten lukujen oletetaan olevan samanlaiset koko maailmassa. Jokainen maa voi muokata lisäämällä kaksi numeroa tai neljä numeroa vaatimuksensa muuttamatta kuutta ensimmäistä numeroa.

Kiinalaisen toimittajan antamasi koodi on hyvä perusta lopulliselle päätökselle. Koska Maailman tullijärjestön laatiman harmonisoidun tavaran koodaus- ja luokitusjärjestelmän avulla kukin maa voi ainakin kuvata jokaisen tuotteen samalla tavoin. Ilman yhteistä järjestelmää tuotteiden luokittelemiseksi kauppatavaran siirto kansainvälisessä kaupassa olisi hyvin hidasta ja kallista.

Ennen yhdenmukaistetun järjestelmän käyttöönottoa vuonna 1988 kukin erä oli luokiteltava eri maiden erilaisiin tariffijärjestelmiin. Tämä hidasti ja vaikeutti kansainvälistä kauppaa, mikä vaikeutti liiketoimintaa monissa maissa. Jotta talouden nopeuttaminen ja luokitteluprosessin yksinkertaistaminen ovat tarpeen, yhdenmukaistettu järjestelmä on laajalti käytössä koko maailmassa.

Miten määritän tuotteiden koodin?

Käytännön kokemuksen mukaan luokittelun määrittelyssä on monia asioita.

· * Käännösongelmat

· * Käyttöongelmat

· * Kuvaus Luotettavuus

· * Epäyhtenäinen / epäluotettava kohta numero logiikka

· * Tullihallintojen ja tavarantoimittajien / valmistajien väliset erot

Joten, miten voit luoda parhaan luokitteluprosessin, joka on tehokas, osoittaa kohtuullista hoitoa ja varmistaa, että käytät mahdollisimman alhaista tullia?

1. Break Down Universe

Ensimmäinen vaihe on jakaa kohteen universumi tiettyihin tuoteryhmiin niin, että vastaavat osat ryhmitellään yhteen. Tämä vaihe on ratkaisevan tärkeä tehokkuuden ja valvonnan varmistamiseksi tietojen eheyden säilyttämiseksi ja etuja ovat:

· * Samankaltaisille kohteille voit maksimoida mittakaavaedut luokitella samat osat samaan aikaan samalla luokituksella ja tuella.

· * Lisäksi voit varmistaa, että vastaavat osat luokitellaan samoiksi (kohtuullinen hoito), eikä osaryhmissä ole epäjohdonmukaisuuksia.

2. Tutkimus

Olipa tiedät tuotteen hyvin tai juuri aloittaisit, tarkista aina tuomiot. Ota viisi minuuttia ja tarkista, onko logiikka, uudet päätökset, peruutukset jne. Tapahtunut muutoksia. Tekniikka muuttuu jatkuvasti ja tariffi ei välttämättä pysy teknologian mukana.

3. Määritä tuotetiedot

Kun olet päättänyt lähtökohtana tuomioista, sinun pitäisi pystyä määrittämään, millaisia tietoja sinun on tiedettävä tuotteestasi parhaimman mahdollisen luokituksen määrittämiseksi. Pyydä tuotteesi teknisiä tietoja, piirustuksia, valokuvia ja spesifikaatiotietoja Chineasupplierista.

Alla on luettelo, joka tukee luokituksia luokituksen määrittelyn tuloksiin. Tämä sisältää:

· * Spec-arkit, piirustukset / valokuvat

· * Tietopyynnöt insinööreille, tutkijoille, kemisteille jne.

· * Luvun ja osan huomautukset

· * Selittävät huomautukset (ei oikeudellisesti sitovaa)

· * Ilmoitetut julkaisut

· * Sovellukset, joita käytetään yrityksesi erityisten logiikka- tai sitovien päätösten tekemiseen

johtopäätös

Chinaimportin ensimmäisellä kerralla sinun on kiinnitettävä erittäin tarkkaa huomiota yhdenmukaistettuun säännöstöön riippumatta siitä, tekeekö tutkimus itsekin vai kysykö apua tulliasiamieheltäsi tai huolitsijaltasi.

Muista myös, että mitä olet löytänyt Internetissä on vain perusopas. Tarkista aina paikalliselta tulliviranomaiselta uusimmat ja ajantasaiset koodit.

Lähde: https: //resources.alibaba.com/topic/801641170/Understanding_HS_Code_in_International_Trade